Back to the top

Huisregels

1. Toegang  voor alle leeftijden
2. De organisatie heeft het recht om personen de toegang tot de locatie te weigeren of te verwijderen van de locatie
3. Alcoholgebruik onder de 18 jaar niet toegestaan. Personen tot 25 jaar moeten zich kunnen legitimeren
4. Het bezit, gebruik en/of handel van drugs is verboden.
5. Het bezit van slag-, steek- of vuurwapens evenals andere goederen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden.
6. Het is verboden om de accommodatie met het volgende te betreden:
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes,
vlaggen, stokken, paraplu’s, (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende
en/of provocerende teksten en/of uitingen,  slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere
voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de
veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden,
spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-,
opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en
mobiele telefoons met een camera/foto functie)
7. Het meenemen van eigen drank en/of eten is niet toegestaan.
8. Bij overmatig drank gebruik heeft de organisatie het recht om personen te verwijderen van het terrein.
9. Er wordt geen toegang tot de accommodatie verleend aan groeperingen of mensen die
kleding dragen die gerelateerd zijn naar groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs.
Te denken valt hierbij aan motorclubs(jacks met verwijzingstekens), politieke partijen,
voetbalclubs(shirts) e.d.
10. Er wordt geen toegang tot de locatie verleend aan mensen die niet aan de kleding
voorschriften voldoen (bv baseballcabs, beachkleding, sportkleding).
11. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of
beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen. Hier dient u
zelf op te letten. Houd er rekening mee dat dit soort grote publieksevenementen
zakkenrollers aantrekt.
12. Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle partijen.
13. Het lastig vallen van andere bezoekers wordt niet getolereerd.
14. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd en leiden tot verwijdering.
15. Bij betreding  danwel bij verdenking van een overtreding van de huisregels in de
locatie stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering / visitatie.
16. Flyeren en andere wijze van promotie is zonder toestemming van de organisatie verboden.
Bij illegale promotie worden de schoonmaakkosten verhaald op de desbetreffende
organisatie.
17. Het zonder toestemming van de organisatie verhandelen (in welke vorm dan ook) van
goederen is verboden.
18. Bij betreding van de locatie stemt men automatisch in dat de tijdens dit evenement
gemaakte beeld- en geluidsopnamen gebruikt mogen worden voor verslagen en
promotionele doeleinden van of voor de organisatie.
19. Bij onregelmatigheden/calamiteiten dient onmiddellijk de beveiliging of ander personeel
gewaarschuwd te worden.
20. Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd.
21. Toegang tot de locatie geschiedt op eigen risico. Indien u onwel bent of
gehoorbescherming nodig heeft kunt u zich begeven naar de EHBO/EHBD ruimte / bar.
22. Bij het niet instemmen met bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd.
23. Bij het betreden van de locatie gaat u akkoord met alle bovenstaande regels.

© 2018. All rights reserved. Designed by Sanne.